Open Close

Skorstensrenoveringar

Renovering av skorsten

Precis som allt annat blir en skorsten gammal med tiden. Då kan det vara värt att se över den. Ett smart sätt är att renovera den. Det tryggar din familjs säkerhet på ett smidigt sätt.
Att renovera din skorsten genom att täta skorstenens insida är både säkert och kostnadseffektivt samtidigt som det gör din skorsten både gas- och röktät. Den släta ytan ger även bättre drag och förhindrar sotavlagringar.

Insatsrör

Denna metod är en av de vanligaste alternativen som vi använder oss av när vi gör skorstensrenoveringar. När monteringen av insatsröret sker så skapas en helt tät och mycket motståndskraftig rökkanal inuti den befintliga skorstensstocken. De insatsrör vi använder är syrafasta, flexibla samt okänsliga för vibrationer som t.ex. närliggande järnvägar ofta orsakar. Vi lämnar alltid 10 års garanti på våra insatsrör.

Glidgjutning med keramisk tätningsmassa

Denna metod har förnyats de senaste åren med hjälp av modern utrustning. Att genomföra en glidgjutning innebär att rökkanalen får en ny keramisk infodring. Detta gör att du får en slät yta inuti skorstensstocken, otätheter elimineras och draget ökar. Metoden gör det möjligt att bevara kanalens storlek och lämpar sig väl för murade skorstenarna. Den keramiska tätningsmassa som används tillverkas enbart för detta ändamål. Det är en typgodkänd kvalitetsprodukt med utmärkta egenskaper vad gäller hållfasthet, vidhäftning och temperaturtålighet. Vi lämnar alltid 10 års garanti på vår tätningsmassa.

Fogning & putsning

Vi utför arbeten som att laga fogar och putsning av murade skorstenar. Vi utföra även arbete som att bygga upp nya skorstenar och eldstäder.

Väderskydd ”Skorstenshuv”

Väderskydd (skorstenshuv)– ett effektivt skydd för din skorsten mot regn, snö, frost och vind. Dessa naturliga fenomen kan skada en skorsten och orsaka korrosion, kondens, sprickor, skador. Vi tillverkar och monterar skorstenshuvar av hög kvalitet. Våra väderskydd har dessutom ett enkelt men unikt öppningssystem vilket gjort dem väldigt populära bland sotarna. Våra väderskydd har inbyggda fågelskydd,Rostfria gångjärn & lås och är även lätta att öppna vid sotning av skorstenen. Alla våra väderskydd är anpassade efter just din skorsten och kan får i olika färger.

Vill du delbetala ditt kaminköp hos oss? Österlenspisar har genom ett samarbete med Wasa kredit möjlighet att erbjuda finansiering vid köp av en kamin från oss.

Läs mer…

© 2021 Österlenspisar